Portfolio

Na het afwerken van mijn master opleiding architectuur ben ik op zoek naar een architecten bureau om mijn eerste stappen te zetten in het professionele leven.

Graag deel ik in deze zoektocht mijn reeds gemaakt ontwerpen met jullie . Bekijk alvast de projecten voor meer details.

Stefanie Mertens

Stagiaire Architect

Na het afwerken van mijn master opleiding architectuur zet ik mijn eerste stappen in het professionele leven.


Opleiding

2013 - 2015

Master in de Architectuur
traject Ead
KU Leuven, campus Sint-Lucas Gent

2010 - 2013

Bachelor in de Architectuur
KU Leuven, campus Sint-Lucas Gent

2004 - 2010

Wetenschappen - Wiskunde
Instituut Spijker
Hoogstraten


Werkervaring

2014

Medewerker meubelontwerper Ben Storms
Interieur Biënnale Kortrijk


Talenkennis

Nederlands

Moedertaal

Engels

Vloeiend

Frans

Matig

Duits

Basis


Competenties

Autodesk Autocad

Geavanceerd

Photoshop, Indesign

Geavanceerd

Autodesk Revit

Basis (met C3A extensies)

Microsoft Office

Geavanceerd

SketchUp

Initiatie

2 Master EAD 2015

Failure... when the old meets something new.

Het onderzoek van mij masterproef focuste zich op perfectie binnen de architectuur en vernieuwing van bestaande en gewaardeerde structuren. Het falen wordt hierbij niet bekeken als het mislukken van een bepaald systeem, maar als een tussentijds punt dat garandeert dat er vernieuwing komt en zal blijven gezocht worden.

In bijzonder werd er gewerkt rond Palazzo Porto Di Breganze van Palladio in Vicenza. De stad lijkt al meerdere eeuwen stil te staan op architecturaal vlak en dit is niet noodzakelijk. Het gebouw is ontworpen door Palladio, maar nooit volledig afgewerkt. Er is namelijk maar één derde van het gebouw voltooid. Het daarnaast gelegen gebouw zou in de 16e eeuw al afgebroken worden voor de voltooiing van het ontwerp. Het duidelijk onafgewerkt karakter van het gebouw geeft de doorslag om het als case te kiezen. Het faalde in zijn opzet om een grootse Palazzo te worden en vandaag de dag faalt het om enigszins groots over te komen aangezien er achter de gevel een woning is gecreëerd die zelfs geen rekening houdt met de oorspronkelijke gevel. Op basis van mijn onderzoek ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe toevoeging van dit bestaande gebouw.

Het ontwerp start vanuit de herinterpretatie van de Palladiaanse gallerij. In zijn ontwerpen maakte Palladio veelvuldig gebruik van een gallerij en deze draagt zijn principes ook helder in zich. De tussenruimte wordt gebruikt als transitie tussen wat er al was en wat er wordt toegevoegd; de ervaring wanneer het oude het nieuwe ontmoet. Hier wordt een nieuwe stap gezet; een nieuwe poging ondernomen in het voortdurend evoluerend architectuuronderzoek.

2 Master EAD 2014

Boundaries

Vertrekkend vanuit een welbepaalde site in de Brugse Poort (Gent) wordt de reflectie gemaakt naar zowel het gegeven van de opkomende ‘Smart Cities’ als hun tegenhanger, namelijk Urban Activism’.

In het ontwerp wordt de grens als ruimtelijk element bewust afgetast. Muren worden letterlijk ontbonden en verplaatst om meer dynamiek te krijgen. Zo heeft elke ruimte haar eigen functie en beleving.

De site wordt gedeeld door verschillende ideologische en economische entiteiten. Hierdoor ontstaat er een bewuste frictie tussen de verschillende gebruikers. Die frictie wordt als ontwerpelement ingezet om ontmoetingen en botsingen te stimuleren.

De gedeelde ruimtes vormen een soort grijze zone waar toevallige ontmoetingen en/of incidenten de voedingsbodem voor nieuwe creatieve samenwerkingen mogelijk maken.

Het ontwerp is een aanzet om na te denken over de kruisbestuivingen tussen schijnbaar tegengestelde ondernemingen die elkaar verrijken door zich bewust op één plaats te vestigen.

Zero Impact Building 2014

Bij de vraag naar een Zero Impact Building werd een soepbar ontworpen op een zelfgekozen site in Gent. Naast een minimum aan impact is ook de integratie met de omgeving (buurt, brandweer, speeltuin,…) een belangrijk aandachtspunt.

Groepswerk met Dominica Galandova, Christelle Nga Mbida, Matthias Paillot en Barbara Peckstadt

1 Master EAD 2014

Le Temps – La Durée

Op de site van de abdiij in Villers-La-Ville wordt de transitie tussen leven en dood onderzocht. Met als leidraad de opdracht ‘Eros en Thanatos’ wordt getracht de beleving van een ruimte te vertragen en te verstillen. ‘Le Temps – La Durée’ gaat op zoek naar een architecturale dimensie tussen de absolute en de relatieve tijd. De site wordt herbekeken doorheen verschillende ritmes, gefascineerd door het vreemde in een ruimte. Het observeren, het tekenen en het maken zijn acts die beleefde transities omzetten in tijdloze ruimte-momenten. Alles wordt rigoureus ontworpen en technisch uitgetekend in een zwartgeblakerde materie waardoor het verstillen ruimtelijk duidelijk wordt. De duisternis blijkt het uitgelezen instrument om verstilling te ontwerpen.

Groepswerk met Matthias Paillot en Delfien Rabaey

1 Master EAD 2013

Layers

In dit ontwerp werd nagedacht over het hotel en de hotelkamer. Wat is er effectief noodzakelijk en hoe wordt deze plek ervaren. Er wordt sterk ingespeeld op verwachtingspatronen en het al dan niet inlossen van bepaalde verwachtingen. Eerst werd een kamer ontworpen vanuit het pragmatisch inzetten van noodzakelijke elementen in zo’n kamer. Door op een andere manier naar materialiteit, gelaagdheid, ruimtelijkheid, ordening en privacy te kijken, wordt er gezocht naar verwondering ten opzichte van de gasten en ten opzichte van het ontwerp zelf. De beslissingen hebben gezorgd voor een soort van ‘imperfectie’ tegenover de verwachte standaard en maken dat de verschillende lagen van het gebouw de verwachtingen inlossen, maar toch niet helemaal op de manier die oorspronkelijk verwacht wordt.

Groepswerk met Jelske De Swaef

3 Bachelor 2013

Creating Space

Met de vraagstelling ‘meer ruimte in Vlaanderen’ in het achterhoofd worden telkens 12 woningen en een bedrijf geplaatst in een bestaande woonwijk. Belangrijk hierbij is de privacy door de toenemende verdichting, maar ook mobiliteit en sociale integratie van het bedrijf zijn aandachtspunten.

Het model resulteert in een soort van community waarbij het een conservatorium gekoppeld werd aan de nieuwe woonwijk. Door de spanten de innerlijke beleving van de ruimtes te laten bepalen, wordt de inrichting van de huizen en muziekzalen geïntegreerd met de structuur.

3 Bachelor 2012

L’école d’Architecture

Zowel in de groene omgeving van Doornik als in de drukte van het centrum van Brussel wordt er nagedacht over het implementeren van een nieuwe architectuurschool. Vanuit het atelier wordt telkens een school gevormd. De kern de ontwerpen draait telkens rond repetitie en circulatie.

In Doornik leidt de serene omgeving tot een opeenvolging van vormelijke nagenoeg gelijke ruimtes met een grote openheid naar de natuur. Hierdoor wordt de drempel tussen binnen en buiten tot een minimum herleidt.

In Brussel wordt de school in een verticale toren uitgewerkt waarbij de kleine hoogteverschillen tussen de plateaus voor een verhoogde sociale interactie zorgen.